Akcia na mesiac október

Akcia skončila! V mesiaci október si môžete zakúpiť Thajskú bylinkovú masáž v akciovej cene. 

20% zľavu platí do konca mesiaca.